PODMÍNKY PROVOZU, ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH A DISCLAIMER


S dokončenou registrací u Vierteleins potvrzuji, že

 • budu přidávat jen reálné a veřejné události s patřičně platným právním stavem.
 • souhlasím s tím, že budu popř. kontaktován poštou nebo E-mailem od Vierteleins.
 • neporušuji žádná práva nebo zákony mým chováním, stejně jako nahraným obsahem.
 • nahlásím nepatřičné případně uvedeným podmínkám provozu odporující záznamy tlačítkem "Nahlásit událost jako znepokojivou" nebo E-mailem na  Kontakt & Zpětná vazba

 

Dodatečné podmínky provozu Vierteleins

 • Vierteleins si vyhrazuje právo odmítat, mazat či strukturně upravit záznamy událostí.
 • Vierteleins si vyhrazuje právo uživatelské účty, které se nedrží podmínek provozu bez upozornění zamrazit a pokud je to nutné podniknout další právní kroky.
 • Vierteleins nepřebírá žádnou zodpovědnost nebo ručení za správnost a úplnost obsahu událostí, fotek, odkazů a jiných zveřejnění, stejně jako s tímto spojené následovné škody nebo náklady, např. při návštěvě těchto událostí.
 • Vierteleins nezodpovídá za protiprávní komentáře uživatelů na pro ně poskytnutých platformách.
 • Všechny grafiky, stránky a obsahy, s výjimkou obsahů událostí, fotek a odkazů a jiných zveřejnění skrze uživatele jsou výhradním vlastnictvím mediálního vlastníka.
 • Vierteleins si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo rozšířit podmínky provozu.
 • Vierteleins si vyhrazuje právo poskytnuté služby bez oznámení nebo náhrady přerušit.
 • Vierteleins respektuje ochranu osobnosti a neprodleně odstraní nežádoucí fotky, komentáře nebo události při odůvodněném podnětu. 
 • Vierteleins za žádných případů nepředává data registrovaných uživatelů třetím stranám pro reklamní účely nebo jiné účely.

 

Podmínky účasti na soutěžích-Vierteleins

Pořadatel soutěží-Vierteleins je mediální vlastník. Doba akce, výše výhry (Počet vstupenek, atd.), místo vyplacení, stejně jako datum vyplacení soutěžní výhry vychází ze soutěžního-textu.

1. Možnost účasti na soutěži Vierteleins je jen možná, pokud jsou dodrženy tyto podmínky účasti soutěže.
2.1 Účast je zdarma a nezávislá na získání zboží nebo služeb. Po ukončení registrace po bodě 3. těchto podmínek účasti souhlasí účastník s podmínkami účasti bez omezení.
2.2 Účast na soutěžích Vierteleins není přenosná ani vyplatitelná v hotovosti. Účast probíhá výhradně přes webové stránky Vierteleins (www.vierteleins.at nebo www.vierteleins.cz), stejně jako přes Facebook stránku fanoušků (https://www.facebook.com/vierteleins) Účast jinou metodou neni povolená.
2.3 Mediální vlastník si vyhrazuje právo vyřadit účastníky, kteří poruší pravidla účasti na soutěžích Vierteleins. Toto právo zůstává nedotčeno i po jakékoli vzájemné dohodě s účastníkem.
3. Oprávněný účastnit se soutěže jsou osoby starší 18 let. Zaměstnanci majitele a další osoby, které se podílejí na navrhování a provádění losování jsou vyloučeni z účasti.
3.1 Účast na soutěžích Vierteleins vyžaduje správné vyplnění formuláře soutěží se jménem a   e-mailovou adresou příslušné informační strany události na webové stránce Vierteleins. (www.vierteleins.at nebo www.vierteleins.cz) Další možnosti zúčastnění se soutěží Vierteleins požaduje aktivaci skrz tlačítko "Líbí se mi" nebo tlačítkem "Sdílet" příslušného postu na Facebook stránce fanoušků Vierteleins. (https://www.facebook.com/vierteleins)
3.2 Rozhodnutí výherce po uplynutí doby akce se uskuteční na principu náhodného výběru mezi všemi účastníky.
3.3 Veškeré osobní informace musí být pravdivé. Při podezření technické nebo jiné manipulace soutěže Vierteleins mohou být účastníci vyloučeni ze soutěže. Nezůstává žádný nárok na další účast soutěží a případné nároky na výhry zanikají.
3.4 Mediální vlastník si vyhrazuje právo výherce soutěží Vierteleins zveřejnit křestním jménem a začátečným písmenem příjmení na Facebookové stránce fanoušků Vierteleins a na webové stránce Vierteleins
4. Soutěže Vierteleins začínají a končí vždycky individuálně. Doba akce je popsaná v soutěžním textu příslušné Vierteleins soutěže na webové stránce Vierteleins (www.vierteleins.at a www.vierteleins.cz), stejně jako na Facebook stránce fanoušků Vierteleins. (https://www.facebook.com/vierteleins)
5.1. Na opožděně zaslané formuláře a kliknutí tlačítek "Líbí se mi", stejně jako "Sdílet" nebude brán ohled.
5.2 Výherce bude časně upozorněn pomocí e-mailem nebo přes Facebook-zprávu. Výherce musí neprodleně potvrdit zprávu o výhře a držet se dalších informací vlastníka, aby potvrdil a obdržel výhru. Pokud po 2 (dvou) pracovních dnech nebude odeslané potvrzení, tak si mediální vlastník vyhrazuje právo vybrat jiného výherce podle náhodného výběru slosování.
6. Výhru obdrží výherce poštou, nebo bude účastník napsaný na seznamu hostů s jménem křestním a příjmením na příslušné události. Při podání výhry přes poštu přechází riziko na ýherce soutěže. Za škody způsobené při přepravě neni zodpovědný mediální vlastník.
7. Vyplacení v hotovosti nebo záměna výhry neni možná. Cena neni přenosná. Výherce souhlasí s potřebnými změnami Výhry, které mohou případně vzniknout ostatními faktory   mimo oblast vlivu soutěže Vierteleins.
8. Mediální vlastník si vyhrazuje právo jakoukoliv soutěž úplně nebo z části zrušit, pokud nastanou nějaké problémy, které poškozují integritu Vierteleins a / nebo pokud z důvodů technických nebo právních (už) nebude možno provádět řádné uskutečnění soutěží Vierteleins.
9.1 Každá povinnost odškodnění je ze strany mediálního vlastníka a jeho útvarů, zaměstnanců a podmíněných pomocníků z nebo v souvislosti se soutěži Vierteleins, bez ohledu na právní důvod, a to v rozsahu povoleném zákonem, s výjimkou zranění, omezena na případy úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
9.2 Mediální vlastník nepřebírá zodpovědnost za škody, ztráty, zranění nebo zklamání, které mohou vzniknout účastníkovi při účasti na soutěži Vierteleins.
10.1 Při registraci zadané osobní data budou použity mediálním vlastníkem výhradně pro vyřízení Vierteleins soutěží. Účastník výslovně souhlasí s přenosem těchto dat na mediálního vlastníka.
10.2 Účastník tímto souhlasí dostávat informace a reklamy mediálního vlastníka v elektronické podobě. Tento souhlas může účastník kdykoliv zrušit.
11. Pokud nějaké části těchto podmínek účasti jsou nebo přestanou být účinný, tak se to netýká právní platnosti zbylích podmínek.
12. Rozhodnutí je konečně. Smlouva podléhá rakouskému právu. Výlučná příslušnost je příslušný soud v Kramsu.

 

Text je přeložen odtud s google translate.
Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
translate.google

 

Ručení za odkazy

Vlastník je odpovědný za obsah webových stránek, které mohou být přístupné prostřednictvím hypertextového odkazu není odpovědný . Jste výhradně zodpovědní za obsah odkazovaných stránek . Vyrábíme obsah těchto webových stránek , jako jeho vlastní , a proto může poskytnout žádnou záruku za správnost , úplnost a dostupnost . My jsme v prvním odkazu se kontroluje externí obsah, aby zjistil, zdaje to možné občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost skrze něho . Ale nejsme povinni neustále kontrolovat obsah , který označujeme naši nabídku o změnách , které by mohly vést k odpovědnosti . Pouze tehdy, když zjistíme, nebo být informován o dalších, kterékonkrétní nabídku , ke které jsme poskytli odkaz na občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost , budeme odstranit odkaz na tuto nabídku , pokud je to technicky možné a únosné .

 

copyright

Obsah a práce poskytované na těchto webových stránkách vytvořených provozovatelem tohoto webu podléhá rakouským autorským zákonem . Všechny příspěvky třetích stran jsou jako takové označeny . Rozmnožování , zpracování , distribuce a jakýkoliv druh využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce . Kopie těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé účely , ale ne pro komerční účely .

 

Zásady ochrany osobních údajů

Použití čtvrtletí z nich je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů . Pokud je na našich stranách , jsou shromažďovány osobní údaje ( jako např. jméno, adresa nebo e - mailové adresy ) , je to tak daleko, jak je to možné na základě dobrovolnosti . Tyto údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu .

V souvislosti s Vašimi přístupovými daty jsou uloženy na našem serveru pro účely zabezpečení dat dočasně , což může umožnit identifikaci ( např. IP adresa , datum, čas a název požadovaného souboru ) . Hodnocení , s výjimkou pro statistické účely v anonymní podobě , nebude docházet .

Pokud si u nás objednáte informační materiály , potřebujeme vaše jméno , e - mailovou adresu , jakož i informace o doručení a fakturaci . To nám umožňuje zpracování a splnění objednávky . Tato data jsou uložena po dobu trvání zpracování objednávky v elektronické podobě . Další použití osobních údajů , nebo sdělovány třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu .

Objednáním souhlasíte s výše uvedeným zpracováním svých osobních údajů , pokud je to nezbytné pro účely smlouvy . Můžete zrušit e-mailem na nás kdykoliv s účinností do budoucnosti tohoto souhlasu písemně nebo .

 

Použití cookies

Okres webových stránkách One používá cookies k usnadnění používání . Cookie jetextový soubor, který je uložen na serveru, na pevném disku . Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače . Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny webovým serverem v doméně, která mají vytvořili sami . Jedním z hlavních důvodů pro použití cookie je pomoci vám poskytnout pohodlí a ušetřit čas . Účel cookie je říct webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku . Služby ,cookie pomůže u portálu čtvrtletí jeden konkrétní informace , jako je například individuální nastavení filtrů pro použití při následných návštěvách .
Když se vrátíte do jedné čtvrtiny , získaných informací , připraven a je k dispozici . To znamená, že vlastnosti čtvrtletí jednoho lze přizpůsobit . Máte možnost přijmout nebo odmítnout cookie . Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje , ale můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete webové stránky . Pokud cookies zakážete , pak se může stát , že nemůžete využitím interaktivních funkcí čtvrtletí druhém.

 

Zásady ochrany osobních údajů pro Využití Facebook - pluginů ( jako - Button )

Naše stránky integraci pluginů na sociální síti Facebook , 1601 jižní Kalifornii Avenue , Palo Alto , CA 94304 , USA jsou integrované . Facebook plugin , souhlasíte s logem Facebooku , nebo " Like -Button " ( " Like " ) na naší straně . Najdete přehled facebook- plugins zde : http://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Když navštívíte naše stránky ,plugin zřizujespojení mezi prohlížečem a serverem Facebook je založena . Facebook tím získává informace, které máte s vaší IP adresy za návštěvu našich webových stránek .

Pokud kliknete na Facebooku " Like " tlačítko , když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku , můžete propojit obsah našich stránek na vašem profilu na Facebooku . Tím Facebook může korelovat vaši návštěvu našich webových stránek s vaším uživatelským účtem . Podotýkáme , že my jako poskytovatelé míst bez znalosti obsahu přenášených dat a používat je přes Facebook . Další informace naleznete v prohlášení o ochraně soukromí z facebooku pod http://de-de.facebook.com/policy.php Pokud si nepřejete , že Facebook může přiřadit k návštěvě našich stránek na váš Facebook - účet , přihlaste se ze svého uživatelský účet Facebook.

 

Prohlášení o ochraně soukromí pro používání Twitteru

Funkce služby Twitter jsou integrovány na našich webových stránkách . Tyto funkce jsou nabízeny Twitter Inc , 795 Folsom Street, Suite 600 , San Francisco, CA 94107 , USA . Díky využití Twitteru a funkci " re - tweet ", webové stránky, které navštívíte , jsou spojeny k účtu Twitter a oznámil ostatním uživatelům . Tato data jsou rovněž přenášena na Twitter .

Podotýkáme , že my jako poskytovatelé míst bez znalosti obsahu přenášených dat a používat je přes Twitter . Další informace naleznete v prohlášení o ochraně soukromí z Twitteru http://twitter.com/privacy .

Vaše preference ochrany soukromí na Twitteru , můžete změnit nastavení účtu pod http://twitter.com/account/settings .

 

Prohlášení o ochraně soukromí za použití Google +1

Shromažďování a šíření informací :
+1 Tlačítko Google publikovat informace na celém světě . OTlačítko Google +1 vámi a ostatními uživateli personalizovaný obsah z Google a našich partnerů vám . Google bude ukládat i informace, které jste dali za obsah +1 , stejně jako informace o stránce, která se vám při pohledu , když kliknete na jeden . Vaše hodnocení +1 může být zobrazen jako důkaz spolu s Vaším jménem a fotografie v profilu ve službách Google , jako je například ve výsledcích vyhledávání nebo ve vašem profilu Google , nebo jinde na webových stránkách a reklamy na internetu . Google zaznamenává informace o vašich +1- činností, aby zlepšili služby společnosti Google pro vás a ostatní .

Aby bylo možné používat tlačítko Google +1 , budete potřebovat globálně viditelné , veřejný profil Google , který musí obsahovat alespoň zvolený název profilu . Tento název se používá ve všech službách Google . V některých případech , toto jméno může také nahradit jakýkoliv jiný název, který jste použili při sdílení obsahu v rámci vašeho účtu Google . Totožnost vašeho profilu Google lze prokázat, že uživatelé, kteří znají vaši e - mailovou adresu nebo jiné identifikační informace od vás .

Použití shromážděné informace :
Kromě výše uvedených účelů ,informace, které poskytnete v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů Google používá . Google může vydat souhrnné statistiky o činnosti uživatele nebo +1- těchto nálezů pro uživatele a partnery , jako jsou vydavatelé , inzerenti nebo odkazovaných stránek .

 

Prohlášení o ochraně soukromí za použití Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc ( " Google " ) . Google Analytics používá souborů "cookies " , textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači , které nám pomáhají analyzovat , jak uživatelé používají webové stránky . Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server společnosti Google v USA a tam uloženy .

V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu, bude vaše IP adresa bude zkrácen v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech jekompletní IP adresa přenášeny na server Google v USA a tam zkráceny . Jménem provozovatele těchto stránek Google bude užívat těchto informací vyhodnotit vaše používání webové stránky a vytváření zpráv o aktivitách na webu a poskytnout jim další s webové stránky a internet souvisejících služeb proti provozovatelem místa na erbringenDie v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče IP adresa není spojena s žádnými jinými daty Google .

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči , bychom však zdůraznit , že si pak mohou být použity v plném rozsahu v tomto případě ne všechny funkce této webové stránky . Můžete také zabránit shromažďování dat generovaných souborem cookie o užívání stránky ( včetně vaší IP adresy ), na Google a zpracování těchto údajů společností Google , stažením k dispozici na následujícím odkazu plugin ve vašem prohlížeči a nainstalovat http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

 

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které byly uvedené na této stránce . Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou , už ne , nebo ne zcela odpovídat zbývající části dokumentu zůstávají nedotčeny ve svém obsahu a platnosti .

stojan 12.03.2013

nahoru